poniedziałek, października 21, 2019

Piet Manders

Gołębie Janssen od Piet MANDERS, sprowadziłem w 1998r.
Zdecydowałem się na zakup tych gołębi, ponieważ mój kolega z Chicago sprowadził je w 1996r i w trudnych warunkach Chicagowskich te gołębie dobrze latały. Prowadzone w czystości, jak również w krzyżówce dobrze spisują się w lotach i w rozpłodzie.
Na dzień dzisiejszy zostało 5 oryginałów od Manders, jak również
dzieci po tych których już nie ma.


177
Nl-98-l327177+ 1327178 bracia ( w rodowodzie tych gołębi są:
Jonge Merkx 15x1, Schouwman 6x1, „019” 18x1)
184
NL-98-1327184  Jos De Klak x “019”
“184” jest ojcem wielu dobrych lotników.
175
NL-1327175 samica nr.1 od Manders ( w rodowodzie Schouwman 6x1, Jonge Merkx 15x1, Afgekeurde )

NL-98-1327136 czerwony, dawał super gołębie do rozpłodu. Obecnie w gołębniku rozpłodowym jest sześciorodzieci.

NL-98-9877191 ( w rodowodzie Jonge Merkx 15x1, Raket, Schouwman 6x1)
Wnuk u kol. Z. Moskalik- Zielona Góra był najlepszym lotnikiem w kat.”C” okręgu w 2008r.
175 177

„ZŁOTA  PARA  JANSSEN”

Rozpłód

C.&G. Koopmann - Dirk Van Dyck - Marcel Sanders - Jos Thone - Piet Manders Jef, Luc & Nadia Houben - Michel Vanlint - Janssen - Raoul & Xavier Verstraete